Woordenschat groep 8 – spreekwoorden 26

op zijn nummer zettenzeer duidelijk maken dat iets erg ongewenst is
van de os op de ezel springensteeds van onderwerp veranderen
tot op de draad versletenhelemaal versleten
er Spaans aan toe gaanerg wild en rumoerig aan toe gaan
te groot voor een servet en te klein voor een tafellakengeen kind meer, maar nog te jong voor volwassen zaken
iemand (aan) de pols voeleniemand uithoren
met kunst- en vliegwerkniet volgens de normale gang van zaken
veel garen op zijn klos hebbenveel te zeggen hebben – veel aanmerkingen maken
iemand scheef aankijkenaan iemand zijn afkeuring laten blijken
vragen kost geen geldal heb je weinig kans, je kan het in elk geval maar vragen
Scroll naar boven